DronLab . pl

Firma spółki:
DronLab sp. z o.o.

Adres, mail, telefon:
ul. Gintrowskiego 28
02-697 Warszawa
kontakt@dronlab.pl
tel: +48 22 2781746

Jak do nas dojechać?

Spółka została zarejestrowana
w XIII Wydziale Gospodarczym
Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy
KRS 0000657007
Regon 366110216
NIP 5213760329

Kapitał zakładowy 200.000 zł został w całości opłacony gotówką

Rachunek bankowy:
mBank 73 1140 1977 0000 3345 7200 1001

Zarząd:
Grzegorz Bilski – prezes
Mieczysław Prószyński – wiceprezes